ing. Thijs Meulen – Senior Policy Maker Real Estate Management

ing. Thijs Meulen – Senior Policy Maker Real Estate Management

1. What is your function within the TU/e?

Ik ben beleidsmedewerker en werk voor Dienst Huisvesting, afdeling Vastgoed. Ik maak beleid voor de onderdelen Gebouwautomatisering, Energiemanagement en Duurzaamheid.

2. What is your background?

Ik heb een HBO studie elektronica gedaan, met als specialisatie automatisering. Ik heb 10 jaar in de laboratorium automatisering gezeten en vandaar ben ik naar de kantoor automatisering gegaan (wat ik erg saai vond), vervolgens ben ik overgegaan naar gebouwautomatisering waarin ik nu 18 jaar zit. Energiemanagement en technische verduurzaming van gebouwen sluit daar naadloos bij aan.

3. What do you contribute to stimulate sustainability?

Ik wil graag laten zien dat duurzaamheid geen extra investering kost. Door bewustwording en een goed beheer is in elk gebouw 10% energiebesparing te realiseren. Daarnaast wil ik laten zien wat er mogelijk is door innovatieve oplossingen en ICT je daarin kan ondersteunen.

4. Which (research) project are you most proud of?

De renovatie van het Hoofdgebouw. De transitie naar Atlas. 80% CO2 reductie door een slim verlichtingssysteem, maximale natuurlijke ventilatie, volledig WKO en geen gasaansluiting meer. Dit resulteerd in een BREEAM score van 93,86% en is goed voor een internationale BREEAM award op het gebied van Health en Education.

5. What is this project/research about? 

Het laten zien dat een gebouw van bouwjaar 1963, op een dusdanige manier te renoveren dat het, het meest duurzame onderwijs gebouw wordt van Nederland. Het gebouw is een showcase en een voorbeeld voor oudere gebouwen die nog gerenoveerd moeten worden.

6. What is its contribution to sustainability?

Hergebruik materialmen en het verlagen van de CO2 (80%) uitstoot op energie. Het gebouw gebruikt geen fossiele brandstoffen en is volledig elektrisch, waarvan het gebouwgebonden deel grotendeels wordt opgewekt door PV panelen.

7. Who are the diverse stakeholders of this project?

College van Bestuur, Faculteiten Industrial Design en Industrial Engineering & Inoovation Sciences en de diensten.

8. How did you convinced participants/departments to follow you on your journey through the development of this idea for sustainability?

Dit is een heel traject geweest, van meerdere jaren. Draagvlak creëren is hier de sleutel tot succes. De TU/e heeft Where Innovation Starts als ondertitel. Om deze waar te maken moeten we verder durven te kijken en niet alleen gaan voor bewezen technieken. Er is draagvlak gecreëerd om innovatieve technieken te mogen toepassen. Dat dit kan met beperkte risico’s is te danken aan alle wetenschappers die de TU/e rijk is. Je kunt altijd iemand raadplegen om advies.

9. What is your perspective/vision about sustainability?

Zo snel mogelijk stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen. De overheid moet meer mogelijkheden gaan creëren om infra structuur aan te leggen waarmee huizen voorzien kunnen worden van warmte en huizen elektra kunnen produceren. Synergie zoeken met de industrie waar warmte een restproduct is.

10. What is important for you within an organization to flourish?

Vertrouwen hebben.

11. Who or What inspires you?

Mensen die bezig zijn met sociale duurzaamheid. Hoe ontstaat er een eerlijke aarde waar we allemaal op een normale wijze kunnen leven. Hoe kunnen we gaan consuminderen!

12. Which (e-)books would you strongly recommend?

Ik ben geen lezer wat betreft boeken. Ik zoek het meer in de vakbladen, zoals TvvL, met verdiepende artikelen.

13. If you could give future students an advice, what would it be?

Probeer naast je studie of straks naast je werk iets te doen voor een betere samenleving. Je hoeft niet overal geld aan te verdienen.

14. What are your ambitions for the future?

Mijn eigen bedrijf Make-Energy-Smart dusdanig opzetten dat indien mijn kinderen hierin interesse hebben het kunnen voortzetten.

Thijs Meulen, duurzame energie, Dienst Huisvesting TU Eindhoven

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *